نرم افزار حسابداری رهیافت 

قیمت نرم افزار

رهیافت / قیمت نرم افزار

قیمت نرم افزار
لیست قیمت  سال 1399   -  ریال 
 
   
سیستم حسابداری  15/600/000
سیستم دریافت و پرداخت  20/400/000
سیستم مشتریان و فروش  28/200/000
سیستم انبارداری 25/200/000
سیستم حقوق و دستمزد  28/200/000
سیستم پایانه فروشگاهی  36/800/000
سیستم بتن آماده  50/000/000
سیستم هتلداری 48/000/000
سیستم اتوماسیون اداری   مبتنی بر سفارش مشتری 
سیستم مدیریت ارتباط با مشتری   مبتنی بر سفارش مشتری 
سیستم تولید   مبتنی بر سفارش مشتری 

رهیافت در شبکه های اجتماعی

تمامی حقوق مالکیت معنوی این ‌سایت برای موسسه رهیافت محاسب بارثاوا محفوظ است

طراحی و پیاده سازی توسط تیم برنامه نویسی انار تک