نرم افزار حسابداری رهیافت 

قیمت نرم افزار

رهیافت / قیمت نرم افزار

قیمت نرم افزار
قيمت نرم افزار حسابداری رهيافت
  
 نام سيستم  ريال 
 سيستم حسابداری   54/000/000 
 سيستم دريافت و پرداخت   46/800/000 
 سيستم مشتريان و فروش   57/500/000 
 سيستم انبارداری   55/500/000 
 سيستم حقوق و دستمزد   59/500/000 
 جمع   273/300/000 
  
سيستم های خاص
  
 نام سيستم  ريال 
 سيستم بتن آماده   71/500/000 
 سيستم هتلداری  88/100/000 
 سيستم شن شويي  70/500/000 
 سيستم آهن آلات  73/500/000 
 سيستم موبايل  80/500/000 

رهیافت در شبکه های اجتماعی

تمامی حقوق مالکیت معنوی این ‌سایت برای موسسه رهیافت محفوظ است

طراحی و پیاده سازی توسط تیم برنامه نویسی انار تک