نرم افزار حسابداری رهیافت 

قیمت نرم افزار

رهیافت / قیمت نرم افزار

قیمت نرم افزار
 نام سيستم  تحت وب - ريال   تحت ويندوز- ريال 
 سيستم حسابداری   34/000/000  16/000/000 
 سيستم دريافت و پرداخت   26/800/000  22/000/000 
 سيستم مشتريان و فروش   37/500/000  30/000/000 
 سيستم انبارداری - بازرگانی  32/500/000  27/000/000 
 سيستم انبارداری - توليدی  35/500/000  30/000/000 
 سيستم حقوق و دستمزد   37/500/000  29/000/000 
 سيستم بتن آماده   50/700/000  45/600/000 
 سيستم هتلداری  68/100/000  57/500/000 
 سيستم پايانه فروشگاهی   22/900/000  17/500/000 
 سيستم آهن آلات  53/500/000  43/750/000 
 سيستم مديريت ارتباط با مشتری   مبتنی بر سفارش مشتری 
 سيستم دارايی ثابت   مبتنی بر سفارش مشتری 
 سيستم اتوماسيون اداری   مبتنی بر سفارش مشتری 

رهیافت در شبکه های اجتماعی

تمامی حقوق مالکیت معنوی این ‌سایت برای موسسه رهیافت محفوظ است

طراحی و پیاده سازی توسط تیم برنامه نویسی انار تک